Pasowane na uczniów naszej szkoły

29 października dzieci z klasy pierwszej szkoły podstawowej zostały pasowane na uczniów naszej szkoły. Po złożeniu ślubowania otrzymały pamiątkowe dyplomy i dokonały wpisu do kroniki szkolnej. Na zakończenie przedstawiły część artystyczną składającą się z wierszy i piosenek.

Skip to content