Rekolekcje wielkopostne

„WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z MOICH BRACI NAJMNIEJSZYCH MNIEŚCIE UCZYNILI”
To motto tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, jakie przeżywaliśmy w dniach 6-8 marca w naszej szkole. Powyższa myśl łączy w sobie wiele zadań podejmowanych przez placówkę. Przede wszystkim posiada wymiar duchowy, właściwy rekolekcjom, następnie mówi o relacjach człowieka w stosunku do drugiego człowieka oraz człowieka do przyrody.
Od pięciu lat na czas rekolekcji szkoła staje się domem modlitwy, miejscem spotkania z Bogiem przez człowieka. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, szkolne rekolekcje spełniają swoją funkcję również wychowawczą. W bieżącym roku podejmowaliśmy tematykę misyjną, która wynikała z przystąpienia placówki do V Finału Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Mój szkolny kolega z Afryki”. Pod kierunkiem wychowawców, nauczycieli uczniowie w grupach pracowali nad wskazanymi zadaniami dotyczącymi problematyki oraz tradycji i zwyczajów dzieci afrykańskich.
Tradycją stało się zapraszanie przyjaciół Szkoły na zajęcia rekolekcyjne. Ponieważ w bieżącym roku szkolnym placówka zyskała imię św. Huberta, w pierwszej kolejności gościliśmy „ludzi lasu” oraz osoby bliskie Szkole tj. Pani Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, rodzice…
Chcemy żyć w zgodzie z Bogiem, drugim człowiekiem, przyrodą oraz z samym sobą. Dlatego nasze działania wynikają z programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły. Oprócz tematyki misyjnej do programu rekolekcji włączyliśmy „spotkanie z poezją Jana Pawła II i ks. J. Twardowskiego”, przedstawienie o tematyce ekologicznej – „Na ratunek lasom” oraz kabaret „Nie pal”. Wymiar wychowawczy rekolekcji ściśle łączy się z rozwijaniem zainteresowań oraz zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży. Objawia się to nie tylko poprzez młode talenty aktorskie, ale również przez śpiew oraz grę na instrumentach prezentowane przez zespół gitarzystów i flażolecistów prowadzony przez ks. proboszcza i nauczycielkę muzyki. Rekolekcje kończyły się apelem, na którym odbyła się ewaluacja zajęć w postaci prezentacji prac poszczególnych klas. Koordynatorami zajęć rekolekcyjnych, wyborem tematyki, stworzeniem szczegółowego planu, wyszukaniem i dostosowaniem materiałów metodycznych, powiązaniem tematyki z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, przygotowaniem Drogi krzyżowej, liturgii Mszy św., byli ks. proboszcz Cz. Krochmal oraz katechetka R. Glińska, którzy współpracują z Dyrektor Szkoły panią D. Adamską, nauczycielami, wychowawcami, KSM-em, ERM-em, dzięki zaangażowaniu których czas przeznaczony na rekolekcje nie jest stracony, przeciwnie zyskuje wymiar duchowy, wychowawczy, który owocuje podnoszeniem jakości pracy Szkoły. Rekolekcje w takim rozumieniu mogą stanowić wzorzec dla innych szkół, nauczycieli, wychowawców, którzy obok wyników w nauce stawiają na kształtowanie postaw wobec drugiego człowieka, przyrody… Dziś szkolne rekolekcje wielkopostne są tradycją naszej placówki, która wyróżnia ją spośród innych szkół.

Skip to content