Uroczystość pasowania uczniów klasy I

9 listopada 2006 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I. Starsze uczennice powitały wszystkich zgromadzonych: panią dyrektor Dorotę Adamską, panią wicedyrektor Barbarę Wiśniewską, przewodniczącą Rady Rodziców panią Edytę Szorc, nauczycieli, rodziców i uczniów. Po powitaniu gości, klasa I musiała zdać egzamin na ucznia. Dzieci recytowały, śpiewały piosenki, chwaliły się swoją wiedzą. Występy były bardzo udane i zostały nagradzane gromkimi brawami przez rodziców i zaproszonych gości. Pierwszoklasiści byli z siebie bardzo zadowoleni i dumni. Po występach nadszedł decydujący moment. Pani dyrektor zabrała głos i gratulowała dzieciom zdanego egzaminu. Został wprowadzony poczet sztandarowy szkoły, odśpiewany hymn państwowy i szkoły, dzieci stały przygotowane do ślubowania. Tekst ślubowania pierwszoklasiści powtarzali z wielkim przejęciem. Po ślubowaniu pani dyrektor dokonała pasowania uczniów klasy I, przez dotknięcie każdego ucznia w ramię dużym ołówkiem. Przedstawiciele klasy I Weronika i Krzyś podziękowali pani dyrektor za dokonanie aktu pasowania na ucznia. Potem głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, która zadedykowała pierwszoklasistom wiersz pełen życzeń. Następnie przewodnicząca szkoły zaprosiła zgromadzonych do obejrzenia przedstawienia w wykonaniu klasy II. Była piosenka, wiersze, życzenia i kolorowe kredki – zakładki dla każdego ucznia klasy I. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor, która w ciepłych słowach podziękowała dzieciom i wychowawczyni klasy I pani Marii Czyżowskiej za przygotowanie tej uroczystości. Pani dyrektor złożyła pierwszakom życzenia wielu serdecznych przyjaciół, dużo dobroci i życzliwości ludzi. Rodzicom życzyła, aby ich dzieci, wchodząc w kolejny etap swojego życia, były ich radością, nadzieją i dumą. W klasie na dzieci i zaproszonych gości czekał poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

Skip to content