„Otwarta Szkoła”

Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie platformy współpracy różnych programów edukacyjnych kierowanych do placówek oświatowych w całej Polsce. Programem inicjującym Otwartą Szkołę jest projekt Partnerstwo dla Przyszłości firmy Microsoft.
Otwarte Szkoły mają do dyspozycji dedykowany portal internetowy, który zapewnia sprawną komunikację oraz umożliwia szybki i bezpośredni dostęp do wszystkich propozycji kierowanych do szkół przez programy funkcjonujące w ramach porozumienia Otwarta Szkoła.
Aktualnie za pośrednictwem portalu dostępne są następujące formy wsparcia dla szkół:
Biblioteka multimedialna Otwartej Szkoły – zbiór elektronicznych szkoleń technicznych, dokumentacji multimedialnej i oprogramowania edukacyjnego.
System pomocy technicznej dla szkół – pomoc jest świadczona poprzez portal Otwarta Szkoła.
Biuletyn Otwartej Szkoły, zawierający zestaw najświeższych informacji ze świata polskiej oświaty i edukacji informatycznej.

Skip to content