Uroczystość rozdania nagród laureatom VI edycji ponadregionalnego konkursu językowego „Języki obce drogą ku przyszłości”

W dniu 26 kwietnia w siedzibie Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Górze odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom VI edycji ponadregionalnego konkursu językowego „Języki obce drogą ku przyszłości” na temat „Moja szkoła”. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół powiatu górowskiego, oraz z Bolesławca i Milicza. Uczestnicy zobowiązani byli do nagrania krótkiego filmu w wersji obcojęzycznej obrazującego życie swojej szkoły. III miejsce zajęła Kinga Winnicka – uczennica klasy III gimnazjum. Opiekunem była pani Jolanta Kantorczyk.

Skip to content