Pani Dorota Adamska – dyrektor naszej szkoły otrzymała brązowy krzyż zasługi

11 października 2007 r. odbyła się w Operze we Wrocławiu uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem władz wojewódzkich i kuratoryjnych. W uroczystości wzięli udział wyróżnieni nauczyciele województwa dolnośląskiego. Wśród nich była również Pani Dorota Adamska – dyrektor naszej szkoły, która otrzymała brązowy krzyż zasługi „za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz zaangażowanie w rozwój oświaty dolnośląskiej”.
Cała społeczność szkolna jest dumna ze swojej Pani dyrektor, czemu dała wyraz podczas apelu szkolnego, na którym odśpiewała gromkie „sto lat” i życzyła Jej dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Skip to content