Niecodzienne spotkanie uczniów klasy II gimnazjum

15 listopada w naszej szkole odbyło się niecodzienne spotkanie uczniów klasy II gimnazjum z najmłodszym kombatantem wojennym w Polsce, żołnierzem w stanie spoczynku – Łukaszem Wojciechowskim, który mieszka na terenie naszej gminy. Spotkanie zainicjowała pani Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska. Pan Łukasz wyjechał z misją pokojową do Iraku w sierpniu 2003 roku. Celem misji była pomoc w odbudowie zniszczonych obiektów, zapewnienie warunków do nauki i niezbędnych przyborów szkolnych dla tamtejszych uczniów. Podczas rutynowych czynności kontrolujących stan bezpieczeństwa ludności cywilnej jadący samochodem polscy żołnierze zostali ostrzelani przez terrorystów. W wyniku ostrzału Łukasz i jego towarzysz broni zostali poważnie ranni. W trakcie spotkania uczniowie i obecni nauczyciele mogli obejrzeć ciekawe i wzruszające zdjęcia z pobytu w Iraku opatrzone komentarzem Łukasza, niektóre obrazy były bezpośrednio związane z toczącymi się tam działaniami wojennymi. Wszyscy obecni z uwagą obejrzeli slajdy i wysłuchali opowieści także na temat warunków życia, kultury i obyczajów tamtejszej ludności. Uczniowie podziękowali za spotkanie kwiatami, własnoręcznie wykonaną laurką i wzruszającym listem. Na koniec dziewczynki poprosiły pana Łukasza o pamiątkową fotografię. Na pamiątkę pobytu Łukasz wpisał się do kroniki szkolnej.

Skip to content