Misterium Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową 16 marca w kościele parafialnym odbyło się Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez młodzież i dzieci Eucharystycznego Ruchu Młodych, pod kierunkiem katechetki R. Glińskiej. Bogata muzyka, słowo połączone z ruchem scenicznym oglądających parafian wprowadziło w atmosferę Wielkiego Tygodnia. Ponadto niekonwencjonalnym elementem tego dnia był wjazd Pana Jezusa na osiołku do świątyni, który poprzedziła procesja z palmami. Wcześniej odbył się konkurs szukania jajek dla najmłodszych oraz na palmę wielkanocną, w który zaangażowali się wychowawcy klas naszej szkoły. Inicjatorem całej uroczystości był ks. proboszcz Grzegorz Trawka, który zwykle mile zaskakuje swoich parafian.

Skip to content