Uroczyste pasowanie na ucznia

22 października był szczególnym dniem dla pierwszoklasistów i ich rodziców. Zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Obrzędu tego dokonała pani dyrektor Dorota Adamska. Największym przeżyciem dla dzieci było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pani Edyta Szorc – przewodnicząca Rady Rodziców „rozładowała” jednak atmosferę humorystycznym, wesołym wierszykiem – życzeniami. Pierwszaki otrzymały mnóstwo prezentów: od rodziców, od Rady Rodziców oraz od kolegów z klasy drugiej.

Skip to content