1 września rozpoczął się w naszej szkole gromkim wołaniem dzwonka

1 września rozpoczął się w naszej szkole gromkim wołaniem dzwonka, który wzywał nauczycieli i uczniów do spotkania inaugurującego nowy rok szkolny. „Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi”- słowa Jana Pawła II stanowiły motto całej uroczystości. Pani dyrektor Dorota Adamska powitała wszystkich zebranych. W krótkim wystąpieniu przedstawiła wychowawców poszczególnych klas, zapoznała dzieci i rodziców z nowymi nauczycielami, omówiła główne kierunki pracy szkoły. W imieniu Rady Rodziców powodzenia w nauce uczniom, a nauczycielom w pracy życzyła pani Edyta Szorc. Krótką część artystyczną przedstawili uczniowie klasy I gimnazjum i klasy V szkoły podstawowej. Zakończeniem uroczystości był udział społeczności szkolnej w mszy św. celebrowanej przez ks. proboszcza Witolda Hylę. Poczet sztandarowy, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz pani dyrektor uczestniczyli w tym czasie w uroczystościach gminnej inauguracji roku szkolnego, która odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Górze.

Skip to content