Dolnośląska e-Szkoła

Nasza szkoła została zakwalifikowana do programu edukacyjnego „Dolnośląska e-Szkoła” realizowanego poprzez komplementarne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „Dolnośląska e-Szkoła” jest pilotażowym przedsięwzięciem mającym na celu wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w wybranych szkołach województwa dolnośląskiego. Celem programu jest opracowanie i wdrożenie projektu przejścia na wyższy etap rozwoju technologii informacyjnej w edukacji poprzez:
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych (sieci radiowych, komputerów przenośnych, systemów interaktywnych). Rozwiązania te umożliwią swobodny dostęp do Internetu z każdego miejsca w szkole, nie tylko w pracowniach internetowych, jednoczesną aktywność wszystkich uczniów w czasie lekcji.
Przygotowanie nauczycieli do osiągnięcia kolejnego etapu rozwoju kompetencji w zakresie technologii informacyjnej. Nauczyciele przejdą szkolenia, które umożliwią im połączenie technologii informacyjnej z przedmiotami, które wykładają.
Udostępnienie nauczycielom odpowiednich kontentów i oprogramowania umożliwiającego także tworzenie własnych zasobów edukacyjnych.

Skip to content