Nasza delegacja wraz ze sztandarem uczestniczyła w uroczystej mszy św. w kościele p.w. św. Antoniego w Lesznie

3 listopada 2010 r. z okazji święta patrona myśliwych i naszej szkoły św. Huberta nasza delegacja wraz ze sztandarem uczestniczyła w uroczystej mszy św. w kościele p.w. św. Antoniego w Lesznie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i wielu kół myśliwskich, które wystawiły swoje poczty sztandarowe. Reprezentacja naszej szkoły, podobnie jak w latach ubiegłych była jedyną spośród wszystkich szkół z terenu Leszna i okolic. Msza św. celebrowana była przez proboszcza parafii ks. Macieja Grzesia oraz naszego proboszcza ks. Witolda Hylę, który jest równocześnie kapelanem myśliwych i leśników archidiecezji wrocławskiej. Po mszy odbył się koncert Zespołu Sygnalistów z Piasek oraz koncert Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ z Poznania. Odbiór muzyki w doskonałych warunkach akustycznych był znakomity i wywarł wielkie wrażenie nie tylko na uczniach naszej szkoły podobnie jak wystawa płaskorzeźb przedstawiających postaci z „Pana Tadeusza” wykonanych przez okolicznego artystę M. Murka. Dopełnieniem wystawy była wysłuchanie recytacji wybranych fragmentów z epopei narodowej. Na zakończenie uroczystości wszyscy chętni degustowali się przepyszną grochówką.

Skip to content