Szkolna Grupa Wyrównawcza

Nasza szkoła jako jedyna z terenu powiatu górowskiego realizuje projekt „e-Akademia Przyszłości”. Udział uczniów w projekcie jest ich szansą na samodzielne, odpowiedzialne i pomyślne życie w świecie XXI wieku”. Jedną z form wsparcia w ramach projektu „e-Akademia Przyszłości” była Szkolna Grupa Wyrównawcza pod nazwą „Kreatorzy Własnej Przyszłości” w skład której weszli uczniowie klasy I gimnazjum. Zajęcia prowadziła pedagog szkolny – mgr Krystyna Urszula Chudzik. Konstrukcja zajęć zdecydowanie różniła się od lekcji, ponieważ były to warsztaty zawsze prowadzone urozmaiconymi metodami ukierunkowanymi na aktywność uczniów. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów miały charakter wspierająco-motywujący. Ich celem było stworzenie uczniom już na starcie w gimnazjum możliwości wyrównywania szans edukacyjnych poprzez przyśpieszenie rozwoju myślenia abstrakcyjnego, podniesienie samooceny, rozbudzenie aspiracji i nastawienie na rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pokazywały różne techniki uczenia się, służące kreatywnej niezależności i poprawnym kontaktom z otaczającymi osobami. Scenariusze zajęć opierały się na III modułach: integracja i komunikacja interpersonalna w zespole; uczenie się; samoocena. Łącznie przeprowadzonych zostało 60 godzin lekcyjnych. Nadrzędnym celem tych zajęć było to, co dla każdego człowieka jest bardzo ważne: dobry wybór dalszej ścieżki kształcenia, umiejętność poradzenia sobie na rynku zawodowym i satysfakcja z wykonywanej pracy. W ramach tego projektu uczniowie korzystając z platformy do zdalnego nauczania rozwiązywali również testy diagnostyczne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego.

Skip to content