Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny

W dniach 15-17 marca 2012 roku Magdalena Seń uczennica klasy III a gimnazjum wraz z opiekunem panią Edytą Turowską reprezentowała naszą szkołę w finale Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. Spośród 12000 uczestników z całej Polski Magdalena znalazła się w pierwszej czterdziestce. Ogólnopolski Finał Konkursu odbywał się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (Ossolineum) i przebiegał w dwóch częściach. Część I pisemna: 16 marca o godz. 9:00 test językowy zawierający zadania zamknięte i otwarte. Część II ustna: 17 marca w godz. 9:00 –15:00. W części II finaliści odpowiadali na jeden z wylosowanych tematów . Do godz. 1500 Komisja Konkursowa pod przewodnictwem profesora Jana Miodka ogłosiła listę laureatów, biorąc pod uwagę łączną liczbę punktów z części pisemnej i ustnej. Wręczono laureatom nagrody i dyplomy. Pozostali uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali od prof. Miodka podziękowania i upominki w postaci słowników.

Skip to content