XII Międzywojewódzki Górowski Konkurs Informatyczny

29 marca 2012 r. odbył się finał XII Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego. W kategorii – rozwiązywania problemów z komputerem dla uczniów szkół podstawowych wzięło udział 19 uczniów. Z naszej szkoły w finale wzięło udział trzech uczniów: Jakub Czyżowski, Dawid Skupin i Adrian Szankowski. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań informatycznych młodzieży; popularyzowanie wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów; stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów uzdolnionych, a nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą; przygotowanie młodzieży do udziału w Olimpiadzie Informatycznej i krajowych konkursach informatycznych. 16 kwietnia 2012 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. II miejsce zdobył nasz uczeń Jakub Czyżowski. Gratulujemy.

Skip to content