IX Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków i Uczniów Klas I-III

Dnia 17 kwietnia 2012 r. odbył się w Domu Kultury w Górze kolejny IX Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków i Uczniów Klas I-III. Wzięło w nim udział ponad 300 dzieci, a więc swoisty rekord został osiągnięty. Tegoroczny przegląd odbywał się pod hasłem „Tanecznym krokiem przez świat”. Dzieci zaprezentowały więc swoje umiejętności taneczno-ruchowe wykonując tańce z różnych stron świata. Szkołę w Czerninie reprezentowały przedszkolaki z grupy 5 i 6 latków wykonując tańce żydowski i belgijski oraz uczniowie z klasy I i II prezentując taniec grecki „Zorbę”. Tegoroczny przegląd upływał w bardzo przyjaznej atmosferze. Dzieci nagradzały gromkimi brawami występujących kolegów, tańczyły na widowni w rytm muzyki i doskonale się bawiły. Wszystkim zgromadzonym dzieciom i ich opiekunom serdecznie podziękowała Pani Urszula Szawaryn – metodyk edukacji elementarnej oraz pan Bernard Bazylewicz – dyrektor PCDN w Górze.

Skip to content