Podsumowaniu społecznej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

18 maja 2012 r. delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w podsumowaniu społecznej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, które odbyło się na wrocławskim Rynku. Patronat nad akcją sprawował Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu oraz Dolnośląski Kurator Oświaty. Młodzież nasze szkoły po raz kolejny gromadziła cenne złotówki przeznaczone na ratowanie polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą. Wśród tych grobów, które są zdewastowane i zapomniane, znajdują się mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Czerniny i okolic. Jest to również zachęta do poznania historii swego rodu, a tym samym dzieje narodu. Uczymy się więc patriotyzmu.

Skip to content