Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Dnia 3 września 2012 r. w Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Urzędu Gminy Pan Ryszard Szlafka – kierownik Biura Obsługi Organów Gminy oraz kierownictwo ZNP W Górze Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Elżbieta Łukaszewicz – Nowakowska i Pan Roman Zbroinski. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez ks. Janusza Bobowskiego. Następnie dyrektor Dorota Adamska powitała wszystkich przybyłych gości, uczniów, rodziców i nauczycieli. Zapoznała zebranych z organizacją pracy w nowym roku. Serdecznie podziękowała za wieloletnią pracę nauczycielską Pani Zofii Bordulak, która zakończyła swoją karierę w zawodzie odchodząc na zasłużoną emeryturę. Słowa wdzięczności skierowało również do Pani Barbary Wiśniewskiej, która zakończyła pełnienie funkcji wicedyrektora. Tę funkcję pełnić będzie obecnie Pan Cezary Kaczor. Po obejrzeniu części artystycznej przygotowanej przez najmłodsze dzieci i Panie Renatę Woźny i Bożeną Gawczyńską, wszyscy uczniowie udali się do swoich klas, aby spotkać się z wychowawcami. Delegacja nauczycieli i uczniów wraz z pocztem sztandarowym udała się natomiast na gminno-powiatową inaugurację roku szkolnego do Góry.

Skip to content