PROGRAM ENGLISH TEACHING

Miło nam poinformować, że Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie w ramach konkursu grantowego Small Grants otrzymała dotację w wysokości 11.700 zł na realizację projektu z języka angielskiego dla uczniów klas IV–VI. Projekt „Język angielski w zasięgu mojej ręki” realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
Już od 1 września trwały przygotowania do realizacji działań, a od października rozpoczną się bezpłatne zajęcia dla uczniów, podczas których będą ćwiczyć swobodne porozumiewanie się w języku angielskim, używać technologii informacyjnej do nauki, rozwijać umiejętności słuchania innych oraz doskonalić autoprezentację, będą oni również redagowali dodatek do naszej gazetki szkolnej pt. „Hubertuś uczy się angielskiego”. W ramach realizacji projektu zaprosimy szkoły podstawowe z naszej gminy do udziału w kilku konkursach językowych – rozwijających różne zainteresowania uczniów, m.in. fotograficzne, komputerowe i muzyczne. Dla najaktywniejszych uczestników zaplanowana została wycieczka edukacyjna – udział w spektaklu i warsztatach organizowanych przez Europejski Program Edukacyjny – „Nauka bez Granic”. Ponadto w ramach projektu nasi uczniowie nawiążą kontakt z uczniami z zagranicy (realizując projekt e-Twinning), jak i z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dąbi, gdzie będą mogli codziennie mailować z uczniami i wzbogacać swoje umiejętności językowe, a także wymieniać się swoimi doświadczeniami, poznawać nowych przyjaciół, doskonaląc jednocześnie swoje umiejętności językowe.
Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem technologii informacyjnej, filmów edukacyjnych dostępnych w sieci, gier i zabaw edukacyjnych. Zajęcia te będą odbywać się w sali językowej w czwartki w godzinach 13:35-15:05 i są przewidziane dla 15 uczniów bezpośrednio zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Zorganizujemy również Dzień Kultury Języka Angielskiego – w ramach którego zostanie zorganizowany festyn dla społeczności lokalnej, gdzie chcemy pokazać ważność języka angielskiego w życiu młodego człowieka. Poszczególne klasy przygotują różne stoiska sytuacyjne (np. sklep, na lotnisku, u lekarza, itp.), uczniowie bezpośrednio uczestniczący w projekcie przygotują prezentację o USA; odbędą się również rozgrywki językowe między klasami, konkurs między klasowy – koncert piosenki angielskiej. Zorganizujemy również mecz piłki nożnej, gdzie każda klasa wytypuje swoją drużynę i nada jej angielską nazwę. Działanie to odbędzie się na terenie naszej szkoły i przyszkolnym Orliku. Do udziału we wszystkich działaniach zaprosimy starszych uczniów Zespołu – gimnazjalistów, jak również i naszych rodziców.
Jako poradnik dla rodziców zostanie wydana broszura pt. „Jak pomóc dziecku w nauce”- będzie ona miała za zadanie przybliżyć rodzicom sposoby pracy z dzieckiem w domu i obalić mit, że rodzic nie znający języka angielskiego nie może pomóc własnemu dziecku w nauce tego języka.
Efekty pracy uczestników projektu zostaną zaprezentowane Gronu Pedagogicznemu, Przedstawicielom Gminy, Rodzicom oraz Uczniom całej szkoły w grudniu 2013 roku podczas uroczystego podsumowania działań.

 

Skip to content