Zajęcia logopedyczne

Dnia 22 kwietnia 2013 r. zorganizowano spotkanie klas I-III Szkoły Podstawowej, na którym wręczono dyplomy ukończenia terapii logopedycznej. W szkole prowadzone są systematyczne zajęcia logopedyczne prowadzone przez specjalistę logopedę, na których dzieci mają możliwość korygowania istniejących nich wad wymowy. Dzięki długotrwałej i systematycznej pracy niektórzy uczniowie osiągnęli bardzo dobry poziom poprawnej wymowy zarówno ze strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej. Wyróżnieni i zadowoleni uczniowie to: Roch Haładuda kl. II, Mateusz Kramarz kl. II, Katarzyna Rychel kl. III, Maksymilian Szpruta kl. III, Patrycja Występska kl. III. Pamiętaj! Mowa słabnie jeśli jej nie rozwijasz.

Skip to content