Lekcja pokazowa z języka angielskiego

Pojawienie się tablic interaktywnych i nowoczesnych urządzeń multimedialnych (jak wizualizer, projektor) zrewolucjonizowało życie naszej szkoły. Dzięki ich zastosowaniu, nauczanie stało się znacznie prostsze, efektywniejsze i jednocześnie ciekawsze, szczególnie ze względu na ucznia, którego coraz trudniej czymś zainteresować, nie mówiąc o pasjach i większym zaangażowaniu. Mając to na uwadze, chcieliśmy pokazać rodzicom, w jaki sposób wykorzystujemy nowoczesną technologię na naszych zajęciach. Pani Jolanta Kantorczyk w dniu dzisiejszym przeprowadziła lekcję pokazową z języka angielskiego z uczniami klasy czwartej. W ramach tych zajęć rodzice zapoznali się możliwościami tablicy interaktywnej, a tym samym przekonali się jak wykorzystanie tego narzędzia wpływa na zaangażowanie i zainteresowanie uczniów zajęciami, jednocześnie wpływając na aktywność uczniów podczas zajęć i ich motywację do nauki języka angielskiego. Nauczycielka w swoich zajęciach częściowo wykorzystała wiedzę zdobytą podczas szkoleń z English Teaching. Ogromnie dziękujemy rodzicom, którzy uczestniczyli w zajęciach otwartych. Jest to dla nas bardzo ważne, by włączać rodziców w proces edukacyjny dzieci i życie naszej szkoły.

Skip to content