WSPÓLNYM WYSIŁKIEM DO SUKCESU – CZERNINA WE WROCŁAWIU

Niezapomniane emocje przeżywały gimnazjalistki Joanna Kiernicka, Magdalena Postoł i Kamila Szczepańska oraz ich opiekun p. Renata Glińska podczas wyjazdu do Wrocławia na finał Wojewódzkiego Konkursu „Moja okolica pięknieje dzięki RPO”. Album – „Brukselek na tropie” został wyłoniony spośród 100 innych prac. Tak nasza grupka znalazła się w finałowej piątce, która przedstawiła zmiany zachodzące dzięki środkom RPO w naszej gminie. Prezentacja naszych dziewczynek niewątpliwie wywarła ogromne wrażenie na uczestnikach, wywołując chwile refleksji, a nawet wzruszenia. Udało im się pokazać zmiany jakie zaszły dzięki środkom unijnym w Przedszkolu Nr 1 w Górze, przedstawiły wartość i potrzebę Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze oraz wykorzystanie zasobów unijnych w naszej szkole. Jesteśmy dumni z naszych dziewcząt, które pod okiem p. Renaty mogły choć przez chwilę pokazać świat widziany z perspektywy małych dzieci, zarówno tych zdrowych jak i niepełnosprawnych. Zdobyły IV miejsce. To wielki sukces, na który pracowały zespołowo. Wielkim wsparciem była dla nich obecność p. dyrektor, ks. proboszcza, rodzica p. Piotra Iskry oraz kolegów z klasy, którzy byli z nimi nie tylko na gali z udziałem pana marszałka, ale podczas konkursu, za co im dziękujemy. „Brukselkom” z Czerniny było bardzo miło, gdy inni uczestnicy gratulowali im występu. Na koniec uczennice otrzymały ciekawe nagrody.
Za zaangażowanie zarówno w I jak i II etap konkursu opiekun z grupą składa szczególne podziękowania na ręce: Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Górze p. Urszuli Ratajczak, Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze p. Floriana Polowego, Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie Doroty Adamskiej, Wicedyrektora Zespołu Szkół w Czerninie Cezarego Kaczora, Ks. Proboszcza Parafii w Czerninie Janusza Bobowskiego, rodziców p. Katarzyny Kiernickiej oraz p. Piotra Iskry bez pomocy i dobrej woli których, nie można by mówić o sukcesie.
Naszym laureatkom i opiekunowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content