Bajki Mojej Babci

15 maja w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem „Bajki Mojej Babci”. Gośćmi były pani Dyrektor Dorota Adamska, pani Danuta Biernacka dyrektor Biblioteki Miejskiej w Górze oraz pani Lidia Borysowska z filii Biblioteki Miejskiej w Czerninie. Panie pięknie zapoznały dzieci z klas I-III szkoły podstawowej z utworami Juliana Tuwima z racji ogłoszonego roku 2013 rokiem pisarza oraz sprowokowały dzieci do dyskusji na temat treści przeczytanych utworów. Dzieci miło zaskoczyły naszych gości recytując z pamięci te same wiersze, które panie przygotowały na spotkanie. Poprzez takie spotkania dzieci mogą wyrazić swoje emocje i przełamać strach i tremę. Na koniec pani Danuta i pani Lidia rozdały dzieciom przygotowane prezenty w postaci kolorowanek związanych z tematem spotkania, zakładki oraz słodkości, które ucieszyły dzieci. Wszyscy podziękowaliśmy za udane spotkanie ale już wiemy, że nie ostatnie.

Skip to content