„Znaczenie wartości w życiu. Moja hierarchia wartości”

„Znaczenie wartości w życiu. Moja hierarchia wartości” to temat lekcji otwartej, którą 16 maja 2013 r. przeprowadziła Urszula Chudzik ze swoimi wychowankami uczniami klasy I gimnazjum. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń multimedialnych. Metodami skierowanymi na aktywność uczniów jak: praca w grupach fabryka pomysłów, metaplan i kalambury. Dodatkowo lekcja wzbogacona była o prezentację multimedialną i film krótkometrażowy „Wartości”. W lekcji aktywnie uczestniczyli zaproszeni rodzice, którzy wraz ze swoimi dziećmi podawali przykłady wartości materialnych i niematerialnych oraz tworzyli własną hierarchię wartości. Piramidy wartości były prezentowane na forum klasy przez uczniów i komentowane przez obecnego rodzica. Uczniowie, których rodzice byli nieobecni zaprezentowali swoje piramidy w domu i rozmawiali o znaczeniu wartości ze swoimi rodzicami. Każdy uczeń wyszedł z „zajęć z wychowawcą” z własną piramidą wartości i przesłaniem cyt. zawsze w życiu należy się kierować własnym rozumem, wpojonymi przez rodziców zasadami i wartościami i należy pamiętać, aby ich nigdy nie zatracić. Serdecznie dziękuję rodzicom, którzy mimo wielu obowiązków zechcieli wziąć aktywny udział w lekcji. To dla dzieci bardzo ważne, że rodzice interesują się ich sytuacją szkolną i aktywnością na lekcji. Dziękuję również wszystkim osobom, które zechciały uczestniczyć w tych zajęciach.

Skip to content