Wideokonferencja

7 czerwca 2013 r. nasi Gimnazjaliści mieli okazję uczestniczyć w wideokonferencji przeprowadzonej przez Panią Annę Salamon nauczycielkę przedmiotów przyrodniczych ZSPGiP w Czerninie wraz z uczniami i nauczycielkami Paniami: Anną Jańczak – wicedyrektor i Panią Małgorzatą Trociuk – opiekunem Koła Ekologicznego z Zespołu Szkół i II LO we Włodawie w województwie lubelskim. Zajęcia odbywały się w formie otwartej. Tematem wideokonferencji były obszary Natura 2000 w województwie dolnośląskim i lubelskim. Polska, podpisując 16 kwietnia 2003 r. Traktat Ateński, stanowiący podstawę prawną przystąpienia kraju do UE, zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawodawstwa poprzez Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), czyniąc Naturę 2000 najmłodszą prawną formą ochrony przyrody w Polsce. Wideokonferencja przebiegała w przyjaznej atmosferze uczniowie obu szkól świetnie się bawili wzajemnie przedstawiając sobie informacje o najbliższych obszarach Natura 2000 w swoich województwach i zadając pytania. Zachęceni powstaniem tak miłej współpracy mamy nadzieję kontynuowanie jej w przyszłości w postaci wymiany doświadczeń, wiedzy oraz uczniów naszych szkół.

Skip to content