UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU ŁOWIECKIEGO – CZYLI O PIĘKNEJ WSPÓŁPRACY

13 czerwca 2013 r. w naszej Szkole gościliśmy przedstawicieli Kół Łowieckich, Nadleśnictwa, Rady Rodziców, którzy od lat współpracują z naszą placówką. Spotkaliśmy się w tak miłym i jednocześnie zacnym gronie, aby dać odpowiedź naszemu Patronowi, św. Hubertowi, jak dbaliśmy o przyrodę, co zrobiliśmy dla drugiego człowieka i środowiska przez miniony rok. Odpowiedzi nie da się ująć jednym zdaniem. Realizowanych zadań wynikających z przystąpienia Szkoły do Konkursu Łowieckiego było dużo. Uczestniczyliśmy w wycieczkach edukacyjnych w Szkółce Leśnej oraz na leśnej polanie w Sułkowie pod kierunkiem Nadleśnictwa Góra Śląska, dla starszych uczniów w ramach Dnia Dziecka został zorganizowany piknik na strzelnicy myśliwskiej w Górze, miło spędzaliśmy czas podczas „zielonych lekcji” przyrody organizowanych dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas w leśniczówce Nowa Wioska, zwiedzaliśmy Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, braliśmy udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w Nadleśnictwie Karczma Borowa i Stacji Meteorologicznej w Lesznie. Aby pogłębić wiedzę przyrodniczo-łowiecką uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych z udziałem „ludzi lasu”, podczas których bazowaliśmy na zgromadzonych wcześniej materiałach tj. „Myśliwi dzieciom”. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w zajęciach ekologicznych: „Tropy zwierząt na śniegu” oraz „Jak przyroda budzi się do życia”. W ramach drugiego zadania zostały wykonane budki lęgowe dla ptaków. Wśród podejmowanych działań były także uroczyste apele o tematyce przyrodniczej: Dzień Ziemi, Dni Lasów i Zakrzewień, Dni Ochrony Środowiska. W ramach zadań wykazaliśmy się wiedzą i umiejętnościami w wielu konkursach o tematyce łowieckiej i przyrodniczej, to tylko niektóre, którymi możemy się pochwalić. W miesiącu maju byliśmy współorganizatorami Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Matematycznego „Św. Hubert uczy i pyta”, w którym nasi uczniowie zajęli I miejsce. 11 czerwca 2013 r. gościliśmy przedstawicieli Kół Łowieckich, Nadleśnictwa oraz Rady Rodziców, którzy jako komisja w ośmioosobowym składzie dokonali oceny prac konkursowych. Podczas apelu podsumowującego nasi goście, sponsorzy nagród, wręczyli je nie tylko za zdobycie miejsc I-III, ale wszystkim uczniom, którzy brali udział w konkursach. Było wielu nagrodzonych, bo zmagaliśmy się w wielu konkursach, m.in. udział uczniów kl. IV-VI SP w konkursie „Przyroda w poezji”, którego recytację laureatów usłyszeliśmy na początku apelu, tuż po sygnale myśliwskim „Na Powitanie”, odegranym przez pana sygnalistę. Pozostałe konkursy to w młodszej grupie wiekowej dla uczniów kl. I-III SP recytatorski „Przyroda w wierszach Juliana Tuwima; konkurs plastyczny „Zwierzęta i rośliny naszych lasów”; w starszej grupie wiekowej uczniów kl. IV-VISP odbył się konkurs literacki „Przyroda wokół nas , konkurs poetycki „Przyroda w poezji”, konkursy plastyczne: „Zwierzęta naszych lasów”, „Łowiectwo w oczach dziecka” oraz konkurs na prezentację multimedialną „Św. Hubert obrońcą życia, zdrowia, przyrody…”; Gimnazjaliści jako najstarsza grupa wiekowa wykazali się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale dojrzałością w pracach przygotowanych do konkursów: poetyckiego „Przyroda w poezji”, multimedialnego na prezentację pn. „Św. Hubert obrońcą życia, zdrowia, przyrody…”, plastycznego „Łowiectwo w oczach dziecka”. Dużo emocji wzbudził konkurs fotograficzny dla wszystkich grup wiekowych, w którym nagrodą główną w poszczególnych kategoriach wiekowych był aparat cyfrowy. Całej uroczystości towarzyszyły wystawy prac plastycznych i nagrodzonych fotografii. Na zakończenie uroczystości niezwykle miły akcent stanowiły pisemne podziękowania kierowane przez panią dyrektor Dorotę Adamską na ręce przedstawicieli poszczególnych Kół Łowieckich, Nadleśnictwa Góra Śląska, Rady Rodziców za ogromne zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań wynikających z przystąpienia Szkoły do Konkursu Łowieckiego. Dzięki owocnej współpracy oraz wsparciu, również finansowemu ze strony naszych Przyjaciół, uczniowie Szkoły w Czerninie są bogatsi o wiedzę, doświadczenia, a ich nauczyciele mają większą satysfakcje z podejmowanych działań. Cała uroczystość przebiegła w duchu św. Huberta, w miłej atmosferze, a nad przygotowaniem tego ważnego dla nas spotkania czuwały panie: R. Glińska, M. Czyżowska, R. Stępień-Chmiel.

Skip to content