Szkoła nowoczesnych technologii

Nasza Szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-Szkoła”, którego Realizatorem jest Województwo Dolnośląskie – Wydział Edukacji i Nauki.
W ramach tego projektu Szkoła otrzymała sprzęt komputerowy i multimedialny (komputery przenośne dla uczniów i nauczycieli, tablicę interaktywną z projektorem, tablet interaktywny, wizualizer i system testowy dla 30 użytkowników) na łączną kwotę 90374,18 zł.
Szkoła otrzymała również dostęp do Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej „Fronter” z narzędziami do prowadzenia zajęć (np. kursy, testy, ankiety, biała tablica, wideokonferencja, komunikator). Dzięki platformie e-learningowej zajęcia są atrakcyjniejsze a uczeń może wykonywać ćwiczenia zadane przez nauczyciela poza szkołą.
Do końca roku szkolnego 2012/2013 Szkoła uzyskała wskaźnik logowań na Platformie Edukacyjnej na poziomie 59,75%, oraz 3 miejsce w województwie w wykorzystaniu przekazanego sprzętu (średnia zajęć w tygodniu z wykorzystania sprzętu – 26).
W dniu 8 października Szkoła otrzymała pisemne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów oraz utrzymania wskaźnika na odpowiednio wysokim poziomie przez cały okres trwałości projektu. W piśmie podkreślono rolę Szkoły w Czerninie jako lidera wśród dolnośląskich szkół w rozpowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Skip to content