Podsumowanie realizacji projektu „Język angielski w zasięgu mojej ręki” i III Powiatowy Konkurs Piosenki „Zimowy Koncert”

To co dobre – szybko się kończy. Tak też jest z realizacją naszego projektu pt. „Język angielski w zasięgu mojej ręki” realizowanego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Pani Jolanta Kantorczyk podsumowała swoją pracę koordynatora projektu trwającego od września 2012 r. do grudnia 2013 r. oraz omówiła podejmowane działania i przedstawiła, o jakie pomoce i sprzęt wzbogaciła się pracownia językowa. Pomimo że realizacja projetu już się kończy, zajęcia dodatkowe dla dzieci będą nadal kontynuowane.
Ostatnim zadaniem, ujętym w harmonogramie projektu jest III Powiatowy Konkurs Piosenki o tematyce świąteczno – zimowej pt. „Zimowy Koncert”. Głównym organizatorem tego konkursu była koordynator całego projektu – pani Jolanta Kantorczyk. Za część artystyczną – występy towarzyszące – odpowiedzialna była pani Lidia Kaczor, która w ramach Koła Teatralnego przygotowała uczniów do występów. Gościnnie również wystąpiły – przedszkolaki – 5-cio i 6-cio latki.
Celem konkursu było: propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki, promowanie aktywności twórczej wśród dzieci, doskonalenie umiejętności muzycznych oraz zainteresowanie uczniów muzyką i piosenką obcojęzyczną.
Konkurs był skierowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Do etapu powiatowego zgłosiło się 9 szkół. W skład Komisji Konkursowej etapu powiatowego wchodzili:
Joanna Strzałkowska – przewodnicząca komisji (przewodnicząca Rady Rodziców);
Ks. Janusz Bobowski – członek komisji (proboszcz czernińskiej parafii);
Andrzej Skwiercz – członek komisji ( przedstawiciel wydawnictwa MACMILLAN).
Oto laureaci:
I miejsce: Katarzyna Drozdowska – ZSPGiP im. św. Huberta w Czerninie
II miejsce: Marta Niewiarowska – SP Nr 1 w Górze
II miejsce: Wiktoria Izdebska – SP Nr 3 w Górze
III miejsce: Julia Janik – PSP w Wąsoszu
Rywalizacja była tak wyrównana, że komisja konkursowa postanowiła dodatkowo przyznać trzy wyróżnienia:
Wiktoria Urbaniak – ZSPiP w Glince
Weronika Szymańska – ZSPiP w Ślubowie
Elżbieta Wąsik – PSP w Pobielu
Wszyscy uczestnicy konkursu pokazali wielki talent i zdolności wokalne. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Komisja Konkursowa miała bardzo trudne zadanie w wytypowaniu laureatów.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnego talentu, a Fundacji NIDA i wydawnictwom MACMILLAN i Pearson za ufundowanie nagród.

Skip to content