VI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny

20 marca 2014 r. w sali Ratusza w odbył się VI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny „Święty Hubert uczy i pyta” pod hasłem „Ludzkie ciało”. Głównym organizatorem konkursu była Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz przy współpracy z Gronem Pedagogicznym oraz Radą Rodziców naszej szkoły. W konkursie brały udział zespoły 4-osobowe z 6 szkół podstawowych naszej Gminy. Uczestnicy rozwiązywali zadania teoretyczne o tematyce przyrodniczo-matematycznej oraz praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nad całością czuwała Gminna Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Pani Izabeli Baranowskiej Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Nad wykonywaniem zadań z udzielania pierwszej pomocy czuwali nasi eksperci – ratownik medyczny Pan Henryk Drozdowski i pielęgniarka Pani Małgorzata Mamet. Do walki zagrzewali uczniów przybyli goście: myśliwi z zaprzyjaźnionych kół łowieckich, przedstawiciele Nadleśnictwa Góra Śląska, nauczyciele oraz Rada Rodziców. W przerwach mogliśmy wysłuchać przepięknych piosenek i wierszy w wykonaniu przedszkolaków i uczniów naszego Zespołu. I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górze, na II miejscu uplasowała się Szkoła ze Ślubowa, a III miejsce wywalczyła Szkoła w Witoszycach. Wyróżnieni zostali uczniowie ze szkół w Czerninie, Glince oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, dyplomy oraz słodycze. Dziękujemy sponsorom, Radzie Rodziców oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.

Skip to content