Wielka Gala „Europa naszym domem jest”

29 marca 2014 r. odbyła się w Domu Kultury w Górze Wielka Gala „Europa naszym domem jest” pod patronatem posła parlamentu europejskiego Piotra Borysa. Nasza szkoła, pod kierunkiem pani Jolanty Kantorczyk, wykonała prezentację o Hiszpanii – jednego z państw europejskich. Wykonanie tej prezentacji było możliwe dzięki pomocy kilku naszych uczniów i nauczycieli, którzy przynieśli swoje pamiątki, plakaty, widokówki, stroje sportowe hiszpańskich drużyn piłkarskich, książki, albumy i in. Natomiast dwie nasze uczennice – Weronika i Katarzyna Bordulak, reprezentowały szkołę przy naszym stoisku o Hiszpanii. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie prezentacji bardzo dziękujemy. Na koniec Galii, z rąk pana Piotra Borysa i Ryszarda Górskiego otrzymaliśmy puchar Eurosympatyka 2014. Gratulacje złożyła również nasza p. burmistrz – Irena Krzyszkiewicz.

Skip to content