III miejsca w V Międzywojewódzkim Konkursie dla Nauczycieli

Pani Jolanta Kantorczyk – nauczycielka języka angielskiego, w dniu 5 czerwca 2014 r. odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca w V Międzywojewódzkim Konkursie dla Nauczycieli pt. „Sprawdzone pomysły na ciekawą lekcję” w roku szkolnym 2013/2014. Biorąc udział w tym konkursie zadaniem nauczycielki było opracowanie scenariusza zajęć na ciekawą lekcję, który musiał być zgodny z celami i treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Udział w tym konkursie dostarczył nauczycielce impulsu do nowych zawodowych poszukiwań i działań, pozwolił również na podzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami, co jest bardzo ważnym elementem w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

Skip to content