WAKACJE, JUŻ SĄ WAKACJE!!!

27 czerwca po raz ostatni w tym roku szkolnym dzieci i młodzież gimnazjalna spotkała się z gronem pedagogicznym. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się Mszą św. Następnie dyrektor szkoły Dorota Adamska odczytała życzenia przesłane przez Burmistrza Góry – Panią Irenę Krzyszkiewicz i podsumowała postępy edukacyjne i wychowawcze w naszej szkole. Uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu wręczyła nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz stypendia. W tym roku po raz pierwszy wyróżnienia otrzymali również uczniowie, których frekwencja wynosiła prawie 100%. Na uroczystym apelu świadectwa ukończenia szkoły otrzymali uczniowie klasy III gimnazjum i klasy VI szkoły podstawowej. Potwierdzili ten doniosły fakt podpisem w Księdze Uczniów. Na zakończenie gimnazjaliści w krótkiej części artystycznej pożegnali nauczycieli i młodszych kolegów.

Skip to content