Pierwszy dzwonek

W Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. Św. Huberta w Czerninie dzwonek zwołał społeczność szkolną o godz. 7:45. Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice uczestniczyli w mszy św., aby godnie rozpocząć nowy rok szkolny. Następnie wszyscy zgromadzili się w budynku szkolnym, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. Dyrektor szkoły Dorota Adamska przedstawiła główne kierunki rozwoju naszej placówki, przedstawiła uczniom i ich rodzicom nowych nauczycieli, zapoznała z wychowawcami poszczególnych klas. Odczytała także pismo Burmistrza Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz, które zawierało życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Podczas apelu wspomniano również pamiętny wrzesień 1939 r. Podsumowaniem uroczystości były występy artystyczne uczniów klasy II. Następnie uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami, podczas których zostali zapoznani z zasadami bezpiecznej drogi do szkoły, a także z planami zajęć.
…. I cóż? Do pracy! A za dziesięć miesięcy……
Wakacje! Znów będą wakacje!

Skip to content