Zajęcia koła języka angielskiego

Zajęcia koła języka angielskiego, które się dziś odbyły, okazały się inne niż zazwyczaj. Zajęcia odbyły się w obecności zaproszonych gości z Górowskiego Zespołu Nauczycieli Informatyki przy PCDN i PPP w Górze i nauczycieli naszej szkoły. Celem tych zajęć było pokazanie możliwości wykorzystania TI na dodatkowych zajęciach z uczniami. Zajęcia, które były przygotowane przez p. Jolantę Kantorczyk odbywały się „w chmurze”. Nauczycielka do przeprowadzenia zajęć wykorzystała przygotowaną wcześniej prezentację w PREZI oraz ćwiczenia na Platformie FRONTER w formie testów. W trakcie zajęć uczniowie doskonalili swoje umiejętności pracy z komputerem i tablicą interaktywną, jednocześnie doskonaląc i wzbogacając zasób słownictwa: ubrania, typy pogody oraz pory roku. Wszyscy uczniowie pracowali w skupieniu, a wykorzystane pomoce, mobilizująco wpłynęły na aktywność uczniów w trakcie zajęć.

Skip to content