WAKACJE, JUŻ BĘDĄ WAKACJE…

Dnia 26 czerwca 2015 r. punktualnie o godzinie 7:45 mszą św. rozpoczęliśmy uroczystość zakończenia roku szkolnego. Po długich i bardzo pracowitych dziesięciu miesiącach przyswajania sobie tajników nauki, zasłużyliśmy na odpoczynek, pełny relaks, labę – mówiąc językiem uczniowskim.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnił swoją obecnością Zastępca Burmistrza Góry pan Andrzej Rogala, który w krótkim wystąpieniu podkreślił sukces uczniów klasy III gimnazjum w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym, zaś wszystkim uczniom i nauczycielom życzył udanych, pełnych wrażeń wakacji.
Dyrektor szkoły Dorota Adamska podsumowała całoroczna pracę Zespołu, podziękowała rodzicom, którzy poświęcali swój czas i energię na realizację wspólnych zadań wychowawczo-opiekuńczych, a także nagrodziła uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i zachowaniu wręczając im stypendia oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Przewodnicząca Rady Agnieszka Jadach składając kwiaty na ręce Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za ich bardzo ciężką pracę.
Całość uroczystości przygotowana była przez kończących dziewięcioletnie zmagania z nauką gimnazjalistów oraz ich o rok młodszych kolegów. Wielkie wrażenie wywarł na obecnych polonez, którym nasi wspaniali uczniowie rozpoczęli swoje pożegnanie ze „starą budą”. W części artystycznej „drugacy” w bardzo humorystyczny sposób przedstawili sylwetki koleżanek i kolegów, dali im do wykonanie kilka ciekawych zadań i wręczyli bardzo pomysłowe upominki. Trzecioklasiści ze łzami w oczach (a wydawałoby się, że tacy twardzi) dziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za wieloletnia opiekę. Na zakończenie wspólnie z rodzicami obejrzeli film ukazujący ich poczynania w naszej szkole.
W tym czasie uczniowie młodszych klas mogli spokojnie pożegnać się z wychowawcami w swoich klasach. Po otrzymaniu świadectw, dyplomów oraz przyjęciu życzeń udanych wakacji, pozostało już tylko powiedzieć: DO WIDZENIA!

Skip to content