Europejski Dzień Języków

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Jego idea zrodziła się z inicjatywy Komisji Europejskiej podczas Europejskiego Roku Języków w 2001 roku. W tym dniu szkoły, uczelnie i inne placówki oświatowe z krajów członkowskich Unii Europejskiej organizują różne imprezy związane z nauką języków. Nasza szkoła również włączyła się do obchodów tego Dnia, chcąc ukazać korzyści płynące z uczenia się języków obcych, do których można zaliczyć: umożliwienie porozumiewania się z rodzimymi użytkownikami języków w ich własnej mowie, swobodny przepływ ludzi i wymianą informacji, a także promowanie różnych form współpracy międzynarodowej oraz możliwość poznawania bogactwa językowego i kulturowego Europy. W piątek 25 września 2015 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum wraz z wychowawcami, ubrali się w kolorach flagi wybranego kraju europejskiego. Ponadto każda klasa przygotowała w swojej sali tematyczną gazetkę. Na przerwach, uczniowie trzeciej gimnazjum zadawali pytania swoim młodszym kolegom. Były to pytania językowe jak i o kulturze krajów anglo i niemiecko języcznych. Klasy, które najliczniej włączyły się do akcji zostały nagrodzone drobnymi niespodziankami.

Skip to content