Projekt iTeatr TVP dla Szkół

Dnia 8 października 2015 r. uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum mieli możliwość obejrzenia transmisji warszawskiego „teatru na żywo” zatytułowanego „Świat Garmanna”.
Spektakl przedstawiał świat widziany oczami chłopca o imieniu Garmann – jego niepokoje i radości, przyjaźnie i antypatie. Twórcy spektaklu próbowali dowieść, że trudne pytania o lęk, przemijanie, przyjaźń i miłość nie są zarezerwowane tylko dla dorosłych.
Spektakl został zrealizowany w ramach projektu „Dziecko – teatr – świat”, a odtwórcą głównej roli był wychowanek Liceum Ogólnokształcącego w Górze – Kamil Król.
Nasi uczniowie mieli możliwość przekonania się, że dialog ze światem, oswajanie poprzez poznawanie, pomaga uwalniać się od lęków oraz barier, jakie rosną w człowieku w zetknięciu z rzeczywistością.

Skip to content