JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOŁY W CZERNINIE

„Przeszłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej;
nie jakieś tam coś, gdzieś,
gdzie nigdy ludzie nie bywali”.

70 lat istnienia naszej szkoły to nie tylko suche fakty, daty, wydarzenia, relacje. To również nasze wspomnienia, uczucia refleksje.
Te słowa słynnego poety Cypriana Kamila Norwida są bliskie każdemu z nas, a szczególnie byłym dyrektorom, nauczycielom i absolwentom Szkoły w Czerninie, która 23 października 2015 roku świętowała swój piękny Jubileusz 70-lecia. Na uroczystości obecni byli licznie zaproszeni goście, a wśród nich: pan Andrzej Rogala –Zastępca Burmistrz Góry, pan Piotr Wołowicz – Starosta Powiatu Górowskiego, pan Zygmunt Iciek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Góry, pani Izabela Baranowska – Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Górze, Zarząd Okręgowej Rady Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie, przedstawiciel Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w Poznaniu, prezesi, łowczy i myśliwi Kół Łowieckich: Bór, Szarak, Bażant, Dzik, Kaczor i Las, przedstawiciele Nadleśnictwa Góra Śląska, dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych instytucji działających na terenie powiatu górowskiego, księża współpracujący z naszą placówką. Przybyli również Ci, którzy w naszej szkole „zostawili młodość i serca” jak powiedziała pani Mariola Żywicka, czyli byli pracownicy; nauczyciele-emeryci i pracownicy administracji i obsługi. Wszystkich gości serdecznie powitała dyrektor Dorota Adamska. Jubileuszową galę rozpoczął koncert „Muzyczne ekspedycje” w wykonaniu absolwentów czernińskiej szkoły oraz ich dzieci. Wystąpili: Dominik i Andrzej Wałęga, Krzysztof i Maciej Wysocki, Adam Adamski oraz Paweł Pietrucha – przyjaciel szkoły. Następnie również absolwenci pięknym polonezem zaprosili nas do oficjalnej części święta. Przedstawiciel Okręgowej Rady Łowieckiej dokonał dekoracji sztandaru szkoły Medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Leszczyńskiego”. Dyrektor szkoły w krótkim wystąpieniu wspomniała tych, którzy odeszli, choć pozostawili po sobie niezatarty ślad; pedagogów, absolwentów i pracowników szkoły. Następnie podkreślając znaczenie szkoły dla środowiska, jej rozwój i pozycję, podkreśliła i doceniła ogromną pracę kolejnych dyrektorów, grona pedagogicznego i pracowników niepedagogicznych wręczając im jesienne kosze kwiatowo-owocowe. Podziękowania za wpieranie działań szkoły skierowane zostały także do władz gminnych, kuratoryjnych, przedstawicieli myśliwych i leśników i wszystkich tych, którym rozwój szkoły jest bliski. Zgromadzeni goście otrzymali od uczniów symboliczne pamiątki.
Na zakończenie dzieci i młodzież zaprezentowały swoje umiejętności w krótkiej części artystycznej.
Jubileusz 70-lecia Szkoły to wspaniała okazja do podsumowania pracy szkoły przez ponad pół wieku. Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają finansowo i rzeczowo naszą szkołę. Dziękujemy rodzicom za nieocenioną pomoc. To dla nas zaszczyt i przywilej mieć takie osoby wokół siebie.
Przyjmijcie Państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazane serce i dobrą wolę. Niech Jubileusz z okazji 70-lecia Szkoły zapisze się trwale w Państwa dobrych wspomnieniach.

Skip to content