„Bezpieczne ferie”

Tuż przed feriami w ramach Programu Bezpieczne Ferie uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Dzieci wykazały dużą wiedzą na temat znajomości numerów alarmowych oraz umiejętności zgłaszania zdarzenia. Ćwiczyły również sztuczne oddychanie i masaż serca z wykorzystaniem fantomu. Pogadankę oraz część praktyczną przeprowadziła szkolna pielęgniarka. Mamy nadzieję, że warsztaty wzbogaciły dzieci o nowe wiadomości i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Skip to content