WIZYTA W REDAKCJI PANORAMY LESZCZYŃSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2016 roku dziesięcioosobowa grupa gimnazjalistów udała się na wycieczkę zawodoznawczą do Redakcji Panoramy Leszczyńskiej w Lesznie.
Naszym przewodnikiem po wnętrzach obiektu była pani Elżbieta Kuśnierek – sekretarz redakcji. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się pracy dziennikarzy. Dowiedzieli się jak powstaje gazeta i jakie predyspozycje są wymagane aby zostać dziennikarzem. Pani sekretarz wyjaśniła młodzieży jak wykonać dobre portfolio, które jest tematem zadania domowego z przedmiotu WOS. Wspólnie z Panią przewodnik udaliśmy się do pomieszczenia, w którym pracuje się nad wyglądem gazety. Pani Kuśnierek wyjaśniła nam ile ciężkiej pracy należy włożyć w wykonanie samej okładki gazety. Naszą szczególną uwagę przyciągnęła sala reporterów. To w tym właśnie miejscu rodzą się wszystkie pomysły i projekty, które później przenoszone są na łamy gazety. Gdy pismo jest już sprawdzone i gotowe do druku zostaje wysłane drogą elektroniczną do drukarni w Pile. A stamtąd pociągiem przywożone do Panoramy Leszczyńskiej i za pośrednictwem kuriera gazety Panorama rozwożone jest do sklepów i kiosków. Młodzież była bardzo zainteresowana opowieściami Pani sekretarz i wszyscy chętnie uczestniczyli w warsztatach. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał ciekawy upominek.

Skip to content