Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie

15 marca 2016 r. gościliśmy przedstawicieli Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie. Celem ich wizyty było przedstawienie oferty wyżej wymienionej szkoły ponadgimnazjalnej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I-III gimnazjum. Pani prowadząca przedstawiła możliwe kierunki kształcenia. To już kolejne spotkanie, które przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze. Młodzież była bardzo zainteresowana wyświetloną prezentacją i bogatą ofertą dalszego kształcenia. A jest w czym wybierać. W Technikum młodzież może się kształcić w kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik inżynierii środowiska i melioracji. Zasadnicza Szkoła Zawodowa ma do zaproponowania następujące kierunki: mechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz-tynkarz, ogrodnik, rolnik, stolarz. Szkoła organizuje kursy na prawo jazdy, naukę jazdy konnej, praktyki zawodowe w Niemczech i Francji, wymianę z uczniami ze szkoły w Tourvill we Francji oraz Ptuj na Słowenii. Do dyspozycji ucznia szkoła oddaje klasopracownie przedmiotowe i laboratoria, pracownie praktycznej nauki zawodu, pracownie ćwiczeń praktycznych, pracownie komputerowe, bibliotekę z czytelnią i salkę audiowizualną, plac manewrowy do nauki jazdy, internat ze stołówką, punkt małej gastronomii.

Skip to content