„Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

Nasza szkoła bierze udziału w ogólnopolskim programie społeczno-edukacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. „Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”. To program przeznaczony dla uczniów klas IV publicznych szkół podstawowych, którego celem jest szerzenie wśród najmłodszych wiedzy na temat zasad ruchu drogowego i zwiększanie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Dodatkowo autorzy programu pragną kreować modę na bezpieczną jazdę na rowerze i powszechne używanie elementów poprawiających jej bezpieczeństwo, takich jak kamizelki odblaskowe czy kaski.
Placówki biorące udział w akcji otrzymują bezpłatnie zestaw materiałów dydaktycznych niezbędny do prowadzenia zajęć wychowania komunikacyjnego. Wszystkie materiały edukacyjne wykorzystywane do realizacji programu zostały przygotowane przez ekspertów. Pakiet, który otrzymują szkoły składa się z metodycznych materiałów dla nauczycieli oraz zeszytów z ćwiczeniami dla wszystkich uczniów zgłoszonych do udziału w programie. Realizacja programu w szkole zakończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem na kartę rowerową przeprowadzanymi przez szkołę. Każdy uczeń, który przystąpi do sprawdzianu otrzyma kartę oraz zestaw bezpiecznego rowerzysty – kamizelkę oraz opaskę odblaskową firmy 3M.
Twórcą, organizatorem oraz sponsorem programu „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” jest firma McDonald’s Polska. Firma organizuje program od 2007 roku. Partnerami merytorycznymi programu są Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Biuro Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Programowi udzieliła wsparcia firma 3M – producent materiałów odblaskowych.

Skip to content