VI Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze

10 czerwca 2016 roku przy hali sportowej Arkadia odbyły się VI Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze.
Oficjalnego otwarcia zawodów wspólnie dokonali Burmistrz Góry, Starosta Górowski, Dyrektor POSiR oraz Komendant 1-2 Środowiskowego Hufca Pracy.
20 drużyn reprezentujących szkoły oraz Hufce Pracy z terenu województwa dolnośląskiego i lubuskiego podzielono na trzy kategorie: szkoły gimnazjalne, szkoły średnie i Środowiskowe Hufce Pracy.
Uczniowie brali udział w takich konkurencjach jak transportowanie rannego na polu walki, udzielanie pierwszej pomocy, bieg z przeszkodami, rzut granatem, przeprawa, konkurencje strażackie.
W kategorii szkół gimnazjalnych naszą Szkołę reprezentowała drużyna przygotowana przez Panią Ewę Miłaszewicz w składzie: Ewa Piotrowska, Aleksandra Wieruszewska, Bartosz Zarzycki i Maciej Zarzycki, która zajęła I miejsce. Uczniowie otrzymali nagrody indywidualne, dyplom oraz statuetkę.
Uczestnicy manewrów mieli okazję do dobrej zabawy w imię zasad fair play, ale również sprawdzenia swoich umiejętności jak i promowania sportów obronnych.
Gratulujemy sukcesu!

Skip to content