„Z książeczką za pan brat”

Jednym z zadań planu rocznego przedszkola było „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci”. Po przez realizację wymienionego zadanie pragnęliśmy osiągnąć takie cele jak: rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródła wiedzy i przyjemności; zaspokajanie ciekawości i potrzeby poznawania świata, poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą; kształcenie myślenia przyczynowo – skutkowego w oparciu o wybraną literaturę; wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości takich jak dobro, prawda, miłość czy piękno; rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, angażowanie różnych sfer aktywności w celu zrozumienia tekstu.
W celu pełnej realizacji wytyczonych działań na etapie kształcenia przedszkolnego, nawiązaliśmy współpracę z biblioteką miejską w Czerninie. Od lutego br. z pracownikami biblioteki odbywały się systematycznie spotkania. W oparciu o czytaną literaturę dla dzieci omawiane były m.in. tematy: „Czytamy dzieciom bajki”, „Co to jest rodzina „Zwierzęta bliższe i dalsze”, „Zawody naszych rodziców”, „Powitanie wiosny”, „Zwyczaje wielkanocne” czy też „Czarodziejskie słowa”. Dzieci miały również okazje do bezpośredniego zapoznania się pomieszczeniami biblioteki.
15 czerwca odbyło się już ostatnie, podsumowujące spotkanie, na którym wszystkie dzieci otrzymały dyplomy za udział w zajęciach. Dzieci za trud, który włożyły panie w przygotowanie ciekawych zajęć również złożyły podziękowanie.

Skip to content