„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”

Nowy rok szkolny społeczność ZSPGiP w Czerninie rozpoczęła uroczystą Mszą Świętą, następnie na terenie szkoły Dyrektor Dorota Adamska powitała zaproszonych gości: ks. proboszcza Janusza Bobowskiego, Radnego Rady Miejskiej Henryka Drozdowskiego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Ewę Niewiarowską, rodziców, nauczycieli oraz uczniów. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor powiedziała, że zakończył się czas wakacyjnego wypoczynku i choć był potrzebny i wspaniały, należy patrzeć w przyszłość z optymizmem, radością i energią do przeżywania wspaniałych edukacyjno-wychowawczych przygód. Podkreśliła rolę uczniów, rodziców i nauczycieli w tym procesie, życząc wszystkim samych sukcesów.
Następnie przedstawiona została organizacja pracy w nowym roku, wychowawcy klas, nauczyciele uczący i nowozatrudnieni tj. p. Joanna Spieć, Agnieszka Kożyczak, Anita Heinze-Kasprzak, Sława Rodziewicz, Elżbieta Hirny, Agnieszka Gortych. Powitano je symbolicznymi różami i życzono owocnej i satysfakcjonującej pracy.
Pani Dyrektor przypomniała, że 1 września to także 77 rocznica wybuchu II wojny światowej, pamięć o tragedii tych czasów powinna uczyć nas właściwych postaw i budować drogę do lepszej i bezpiecznej przyszłości.
Życząc powodzenia w nowym roku, przedstawiła treść listu Pani Minister Edukacji Narodowej oraz Burmistrza Góry. Następnie klasa IIa SP zaprezentowała część artystyczną, po której uczniowie spotkali się z wychowawcami.

Skip to content