STRACHODYNIE W NASZEJ SZKOLE

W dniach od 20 do 28 października 2016 r. odbył się zorganizowany przez Samorząd Uczniowski konkurs plastyczny pt. „Strachodynia”. Do udziału w nim zaprosiliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której głównym tematem była dynia – w dowolnym formacie, wykonanej wybraną przez uczestników techniką plastyczną, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów przyrodniczych. Głównymi celami konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu. W konkursie wzięło udział 16 uczniów reprezentujących szkołę podstawową. Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IIIb Joanna Paterek, II miejsce otrzymał Rafał Ufniak z grupy 6-latków, III miejsce zajęła Julia Szulik również z grupy 6-latków. Zwycięzcy otrzymali ciekawe i wartościowe nagrody ufundowane przez sklep REMIX w Górze. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego udziału w konkursach.

Skip to content