Stop pożarom traw

Pod takim hasłem odbył się w naszej Szkole piątkowy apel, który poprowadził młodszy brygadier Marcin Klefas. Uświadomił on zarówno uczniom, jak i nauczycielom, jak poważnym problemem i zagrożeniem jest wypalanie traw. Mylne jest przekonanie, że spalanie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę i spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy. Jest to również bardzo duże zagrożenie dla lasów. Pożar bardzo szybko przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe poważnie uszkadza. Pamiętajmy również, że ogień zabija małe zwierzęta. Dym, jaki powstaje w skutek pożaru jest również bezpośrednim zagrożeniem dla człowieka.
Problem wypalania traw i nieużytków powraca co roku. Należy pamiętać, że jest to czyn zabroniony, za który przewidziana jest kara aresztu, nagany lub grzywny nawet do 5000 zł.

Skip to content