Konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć”

12 kwietnia 2017 r. uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w półfinale wojewódzkim konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć” we Wrocławiu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła małżonka Prezydenta RP Agata Duda-Kornhauser. Naszą Szkołę reprezentowały dwie trzyosobowe drużyny, tj. w kategorii klas I-III: Bartosz Ochman, Artur Grembowski i Kacper Garbacz oraz w kategorii klas IV-VI: Agata Poruszek, Amelia Felska i Amelia Niewiarowska. W zmaganiach wzięło udział około trzystu uczestników z całego subregionu wrocławskiego. Konkurs miał charakter zawodów, w trakcie których reprezentacje szkół wykonywały określone czynności i zadania, sprawdzające ich wiedzę i umiejętności z zakresu bezpiecznego postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Utworzone zostały specjalne „stacje”, do których grupy dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów podbiegały i odpowiadały na pytania z zakresu bezpieczeństwa oraz wykonywały określone zadania (np. udzielały pierwszej pomocy w trakcie wypadku). Przy każdej stacji grupy oceniane były przez sędziów, którymi byli pracownicy Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej i innych służb. Konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć” stanowi ciekawy i atrakcyjny sposób propagowania wiedzy na temat zasad bezpiecznego postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Skip to content