„Na własne konto”

W ubiegłym tygodniu zakończył się projekt edukacji ekonomicznej „Na własne konto” skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a współrealizatorem Gmina Góra.
Uczniowie uczestniczyli w 2 modułach zajęć – podczas ferii oraz w marcu i kwietniu. Każdy, kto uczęszczał na zajęcia otrzymał certyfikat oraz upominek, natomiast spośród wszystkich aktywnych osób, zostały dodatkowo nagrodzone te, które zdobyły najwięcej punktów z zadań ekonomicznych.
I miejsce zajęła uczennica klasy II gimnazjum Nadia Niewiarowska, II miejsce Kinga Szymańska, uczennica II klasy gimnazjum, natomiast III miejsce otrzymała Kaja Kirkiewicz z klasy I gimnazjum.
Ostatnim etapem zadań ekonomicznych było wykonanie modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności, który weźmie udział w konkursie ogólnopolskim. Teraz uczniowie czekają z niecierpliwością na ocenę swojego pomysłu na ekologiczną żywność oraz regionalne, naturalne jogurty. Dodatkowo blog NWK Czernina prowadzony przez uczestników zajęć również zostanie poddany ocenie konkursowej.
Na pytanie czy wiedza zdobyta podczas zajęć będzie przydatna uczniowie jednogłośnie przyznali, że czują się pewniej w „świecie pieniądza”.

Skip to content