„Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy…”

Dnia 4 września rozległ się pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Wszyscy wypoczęci i pełni zapału pojawili się, by z uroczyście otworzyć nowy, pełen zmian i wyzwań rok zmagań z nauką.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez ks. Janusza Bobowskiego. Następnie – już w szkole – pani dyrektor Dorota Adamska podziękowała pani Krystynie Urszuli Chudzik za 35 lat wzorowej pracy opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku pedagoga szkolnego w związku z przejściem na emeryturę. Pani dyrektor złożyła podziękowania za pracowitość, wytrwałość, cierpliwość, wkład włożony w funkcjonowanie naszej Szkoły i codzienne zaangażowanie. Uzupełnieniem uznania pracy Pani Uli była przyznana nagroda dyrektora oraz serdeczne podziękowania rodziców wyrażone bukietem kwiatów za życzliwość i udzielaną pomoc ich dzieciom. Następnie głos zabrała nasza wzruszona koleżanka, dziękując współpracownikom, rodzicom i młodzieży za okazywane zawsze zaufanie i wsparcie.
Pani dyrektor powitała także przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i pracowników oraz przedstawiła organizację pracy, wychowawców i nowozatrudnionych nauczycieli. Zwróciła uwagę na zmiany wprowadzone przez reformę oświaty, motywując uczniów do systematycznej pracy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, ks. Janusz Bobowski i radny Henryk Drozdowski w imieniu Burmistrza Góry – Ireny Krzyszkiewicz, życząc samych sukcesów edukacyjno-wychowawczych uczniom i nauczycielom a rodzicom pomyślnej współpracy.
Podsumowaniem spotkania była część artystyczna przygotowana przez najmłodszych uczniów pod opieką p. Justyny Drozdowskiej, Renaty Stępień-Chmiel oraz Samorządu Uczniowskiego. Uroku akademii dodała dekoracja w myśl cyt. „Celuj w Księżyc, bo nawet jeśli chybisz znajdziesz się wśród gwiazd” przygotowana przez Panie Renatę Glińską i Marię Czyżowską.

Skip to content